דצמ 11, 2015
Admin

דברים שחשוב שתדעי על הפסקת הריון

 

vהחוק המונהג בישראל איננו מתיר הפסקת הריון באופן יזום, וזאת למעט מקרים מסוימים אותם נפרט בהמשך. יחד עם זאת, מדי שנה מתבצעות בישראל קרוב לעשרים אלף הפסקות היריון יזומות.

בין יתר המקרים המאפשרים את קיומו של הליך הפסקת ההיריון נכללים המקרים הבאים: מקרים בהם ההיריון עלול להוות סכנה מוחשית לבריאות האישה, מקרים בהם במהלך בדיקות ההיריון מתגלה מום מולד בעובר, מקרים בהם מדובר בהיריון מחוץ לנישואין, מקרים בהם ההיריון הינו תוצאה של יחסים אסורים, לרבות, אונס וגילוי עריות, מקרים בהם האישה המבקשת הפסקת הריון פרטית הינה מתחת לגיל 17, או לחילופין מעל גיל 40. על פי חוק לתיקון דיני עונשין- הפסקת היריון, המונהג בישראל מאז שנת 1977, כל הליך של ביצוע הפסקת היריון מחייב אישור של ועדה לענייני היריון. ועדה זו מורכבת משני רופאים ועובדת סוציאלית הבוחנים את הסיבות בגינן נדרשת הפסקת הריון פרטית. הרופאים בוועדה בודקים את ההיסטוריה המשפחתית של המועמדת להפלה, וזאת לצורך בדיקה, בנוגע לקבוצות סיכון אליה משתייכת הנבדקת כגון החשש לסרטן שחלות המחייב לעיתים בהליך כריתת שחלות מניעתי. ברוב המקרים, ניתוח לכריתת שחלות הינו הליך רפואי המיושם לאחר גיל 35 ובמקרים בהם האישה השלימה את התא המשפחתי.

הפסקת היריון – חשוב לדעת

הפסקת ההיריון מתאפשרת אך ורק במוסדות רפואיים אשר הוסמכו לצורך כך, והיא מיושמת באחת משתי הדרכים הבאות: הפסקת הריון תרופתית המתאפשרת עד היום ה-49 להיריון. הפסקה הריון תרופתית מיושמת באמצעות נטילת תרופות המפסיקות את ההיריון, והיא נחשבת לשיטה הנוחה והפשוטה יותר. דרך נוספת להפסקת היריון היא באמצעות הליך המכונה גרידה. הליך זה מיושם בהרדמה מלאה והוא מיועד להריונות בשלב מתקדם יותר. הפסקות היריון באמצעות גרידה, בדומה לכל תהליך רפואי אחר דוגמת כריתת שחלות מניעתית, עלולות לגרום לסיבוכים שונים המופיעים מייד לאחר ההליך הרפואי ועד חודש לאחריו. ברוב המקרים, הסיבוכים הרפואיים מתרחשים בעיקר בהפסקות היריון המתבצעות בשלבים מתקדמים של ההיריון, כאשר בשלבי ההיריון המוקדמים הסיכון להתפתחות סיכונים הינו נמוך באופן משמעותי ובעשרות אחוזים.

נשים המצויות בהליך הפסקת היריון זכאיות לזכויות שונות כגון: ימי מחלה וחופשה ממקום העובדה וזאת במסגרת מה שמכונה זכויות הנשים לאחר הפלה. במקרים בהם הפסקת ההיריון בוצעה מכל סיבה שהיא לאחר השבוע ה-26 להיריון, הנשים זכאיות לזכויות נוספות הכוללות גם חופשת לידה, מימון הוצאות האשפוז, מענק אשפוז ועוד מגוון רחב של זכויות סוציאליות להן זכאית כל יולדת.

 

כתוב תגובה

פרסומת