מרץ 13, 2014
Admin

רשלנות רפואית בהריון

נשים שנכנסות להריון, אינן עושות זאת במחשבה שבסופו של התהליך הן עשויות להגיע למצב שבו יזדקקו לעורכי דין, מומחים רפואיים שיתנו חוות דעת רפואיות או שדווקא במקרה שלהן, יגרם נזק להן, לעובר שלהן או שלא ימנע נזק כזה. רשלנות רפואית בהריון אינה דבר כה נדיר, כפי שנהוג לחשוב. כתוצאה מכך, תביעות רשלנות רפואית, אף הן אינן דבר נדיר במקומותינו.

בדיקות במהלך ההיריון

במהלך ההיריון, עוברות נשים בדיקות רבות. הבדיקות הן סוגים שונים של סקירות ובדיקות דם, בדיקת חלבון עוברי, בדיקת סיסי שליה, סקירת מערכות ראשונה וסקירת מערכות מאוחרת, בדיקות גנטיות לאשה ולמי שהתעברה ממנו, בדיקת מי שפיר, בדיקות אולטרה סאונד שונות ואף בדיקות העמסת סוכר, לגילוי סכרת הריון. הבדיקות נועדו לסייע לאשה לטפל בעצמה בעת ההיריון בצורה המיטבית, לגלות הריון בסיכון בשלה המוקדם ביותר, לגלות חשדות לפגמים או למומים המתפתחים אצל העובר ולברר האם הסיכויים מבחינה סטטיסטית ללידת ילד בריא הוא גבוה מספיק.

הפלות

לעיתים, תוצאותיהן של הבדיקות במהלך ההיריון מביא את האישה לבצע הפלה יזומה. הפלה יזומה נובעת, בין יתר הסיבות, גם מצרכים רפואיים, כאלה שהתגלו במהלך ההיריון, בבדיקות שנערכו לאשה ולעובר. אין מדובר בדבר של מה בכך ויש להודות על הטכנולוגיה המאפשרת לנשים כיום לערוך בירורים ובדיקות שונות, כדי למנוע סבל מהעובר שלהן לכשיבוא לעולם ומהן עצמן. כמו כן, דרך פעולה זו חוסכת הוצאת כספים נוספים, שעשויים להשתלם בעתיד כדי להעניק טיפולים מיוחדים לעובר, לתמוך בו וכיוצא באלה הוצאות לצורך הטבת נזקו, כמה שניתן.

ישנם מצבים בהריון בהם עשויה להיגרם הפלה שאינה יזומה, בין אם הפלה כימית או הפלה טבעית מסוג אחר, הפלה בשל טראומה חיצונית, הפלה בשלב מתקדם יותר בהריון ואף הפלה כתוצאה מביצוע בדיקה בדרך לא נכונה או מבלי לנקוט באמצעי הזהירות הראויים. כאן נכנס נושא של הרגישות לטיפול נכון ולביצוע בדיקות בצורה מסודרת. זאת נוכח הצורך בהימנעות מכל אפשרות של רשלנות רפואית בהריון ועד כמה שניתן, כיוון שאין מדובר אך בחייו של עובר, אלא גם בחייה של האישה והשפעות רוחב על כל מי שקרוב אליה. יש לדאוג למניעת מצב של התרשלות בטיפול בנשים בהריון, גם מסיבות שהן סיבות תקציביות, כדי להביא לכך שיפחת מספרן של תביעות רשלנות רפואית, שכן התשלום בגינן יוצא, למעשה, מכיסם של כלל האזרחים, של כלל המבוטחים ופוגע בהם, על ידי כך.

כתוב תגובה

פרסומת